PRI KÚPE VLASTNÉHO TRÉNINGOVÉHO OBLEKU A PERMANENTKY NA 10 VSTUPOV SA POČET TÉNINGOV ZVYŠUJE NA 12

UPOZORNENIE :

PERMANENTKA JE PLATNÁ 3 MESIACE OD NÁKUPU

PRVÉ MEŠKANIE, NEDOSTAVENIE SA ALEBO STORNO TOLERUJEME

Zrušenie tréningu je potrebné nahlásiť 24 hodín vopred, inak Vám bude odrátaných 50 % z ceny tréningu

Ďakujeme za porozumenie